Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1179011

Aşağıda verilen atasözlerinden hangisi yapı bakımından diğerlerinden farklıdır?


Ağaç yaş iken eğilir

Kaynana pamuk ipliği olup raftan düşse gelinin başını yarar

Ne doğrarsan aşına, o çıkar kaşığına

Aman diyene kılıç kalkmaz

Yuvayı dişi kuş yapar


Yanıt Açıklaması:

Hemen hemen tamamı tek cümleden oluşan atasözleri genellikle iki kısımdan oluşur
ve ikinci kısım birinci kısımda ifade edilen fikri ve anlamı kuvvetlendirir. Pek çok atasözünün yapısına dikkat edildiğinde genellikle ortadan ikiye bölünmüş bir cümleyle karşılaşılır. Şu atasözleri bu durumu gösterir niteliktedir: “Ağırlık altın kale, hafiflik başa bela”, “Sabreden derviş, muradına ermiş”, “Aç ne yemez, tok ne demez”, “Eken bilmez, biçen bilir”, “Ne doğrarsan aşına, o çıkar kaşığına” vb. Doğru cevap C'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum