Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1362813

Aşağıda verilenlerden hangisi sözcük öbeklerinin özelliklerinden biri değildir?


Sözcük öbekleri iki ve/ya daha fazla sayıda sözcükten oluşabilir.

Öbekleri oluşturan sözcükler, kurallı bir biçimde bir araya gelir.

Sözcük öbekleri yargı bildiriler.

İkiden fazla sözcükten oluşan öbeklerde iç içe geçmiş öbekler bulunabilir.

Sözcük öbeklerinde çekim ekleri öbeğin son ögesine getirilir.


Yanıt Açıklaması:
  • Sözcük öbekleri herhangi bir yargı bildirmezler ancak yine de anlamlı bir bütünlük gösterirler.
  • Sözcük öbekleri iki ve/ya daha fazla sayıda sözcükten oluşabilir.
  • Öbekleri oluşturan sözcükler, kurallı bir biçimde bir araya gelir. Bu kurallılık çerçevesinde, yardımcı öge olan sözcük önce, asıl öge olan sözcük sonra gelerek öbeği oluştururlar.
  • İkiden fazla sözcükten oluşan öbeklerde iç içe geçmiş öbekler bulunabilir.
  • Sözcük öbekleri, eklenme açısından tek bir sözcük gibi işlem görür ve çekim ekleri öbeğin son ögesine getirilir.
  • Sözcük öbekleri cümlede anlamı genişletme, pekiştirme, belirtme ve niteleme görevlerini yerine getirirler. Herhangi bir ayrıntının belirtilmesi sözcük öbekleriyle mümkündür ve cümlenin ögeleri de bu tür öbeklerle daha ayrıntılı hâle getirilebilir.
  • Sözcük öbekleri, cümlede tek bir öge gibi işlev görürler.
Yorumlar
  • 0 Yorum