Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1363078

Türk yazı dili aşağıdakilerden hangisi ile başlar?


Divan-ü Lügati't Türk 

Orhon yazıtları

Atabetü'l Hakayık

Kutadgu Bilig

Uygur Yazıtları


Yanıt Açıklaması:

Türk yazı dili, İkinci Göktürk Kağanlığı Dönemi’nde VIII. yüzyılın ilk yarısında dikilen Orhon Yazıtları ile başlar.

Yorumlar
  • 0 Yorum