Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1365227

öpke > öfke (-p- > -f-) örneğindeki ses olayının tanımı nedir?


ünsüz tekleşmesi 

süreksizleşme

ünsüz ikizleşmesi

süreklileşme

ünsüz aykırılaşması


Yanıt Açıklaması:

Süreklileşme, süreksiz ünsüzlerin, akıcı ya da sızıcı sürekli ünsüzlere dönüşmesidir. Bu yüzden doğru cevap D seçeneğidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum