Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1148025

Aşağıdaki metin seçeneklerden hangisini örnekler?

Akar senin suların Kazılık tağı

Akar iken akmaz olsun!

Biter senin otların Kazılık tağı

Biter iken bitmez olsun!

Kaçar senin geyiklerin Kazılık tağı

Kaçar iken kaçmaz olsun!


Alkış

Dua

Övgü

Kargış

Nesir


Yanıt Açıklaması:

Dilin söz varlığının hiç azımsanmayacak ve ihmal edilmeyecek bir bölümünü de uzman­ların alkış ve kargış dediği dua ve beddualar oluşturmaktadır. Alkış, günümüzde biraz değişik bir anlamla kullanılmaktadır. Bugün bir hareketi veya durumu beğenmeyi, onay­lamayı göstermek üzere yapılan hareketi ifade eden alkış sözcüğü, eski dilde dua anlamına kullanılmıştır. Alkamak “övmek”, alkış ise “övgü” demektir. Alkamak fiilinin zıt anlamlısı olarak kullanılan kargamak ise “beddua etmek”, bu sözcükten türetilmiş olan kargış ise “beddua” anlamındadır. Alkış ve kargışlar nesir ya da nazım olabilir, ancak manzum özellikler gösterenler ya­zılı metinlerimizde de karşımıza çıkar. Dede Korkut Hikâyeleri bu bakımdan örnek bir metindir ve içerisinde alkış- kargış olarak kabul edilecek bölümler vardır. Verilen örnek Dede Korkut’tan alınmış manzum bir kargış örneğidir. Doğru cevap D’ dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum