Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1362664

Aşağıdaki sıfat fiil eklerinden hangisi geniş zaman anlamı taşıyan sıfat fiildir?


tanıdık (adam)
bilmiş (çocuk)
oynar (başlık)
akacak (kan)
yakacak (odun)

Yanıt Açıklaması: Tabloda da görüldüğü gibi, sıfat fiil eklerinden -r, -Ar, -An ve -mAz geniş zaman anlamı taşımaktadır. Seçenekler arasında 'oynar (başlık)' -r ekini alan tek örnektir. Bu nedenle doğru yanıt C seçeneğidir.
Yorumlar
  • 0 Yorum