Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1362858

Son cümleyi söyledim, söyleyeceklerini beklemeden uzaklaştım

......I...............II......................III........................IV...........

Tümcesindeki altı çizili öğeler sırayla nelerdir?


Nesne, yüklem, zarf tümleci, yüklem

Nesne, yüklem, dolaylı tümleç, yüklem

Zarf tümleci, yüklem, dolaylı tümleç, yüklem

Zamir, yüklem, zarf tümleci, yüklem

Özne, yüklem, zarf tümleci, yüklem


Yanıt Açıklaması:

I: Nesne (Düz Tümleç) Öznenin yaptığı işten doğrudan etkilenen ve geçişli eylemi tamlayan sözcüklere nesne denir.

II: Yüklem, cümlede yargı bildiren çekimli öğedir.

III: Zarf tümleci, cümlenin anlamını zaman, sebep, tarz, yön, ölçü, şart vb. yönlerden tamamlayan ve sınırlayan ögelerdir. 

IV: Yüklem, cümlede yargı bildiren çekimli öğedir.

Doğru cevap A seçeneğidir. 

Yorumlar
  • 0 Yorum