Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1360788

Karahanlılar döneminden itibaren Türkçe'ye geçtiği bilinen "haber, nefs, mezalim" gibi kelimeler hangi dilden alınmıştır? 


Arapça

Farsça

Hintçe

Uygurca

Göktürkçe


Yanıt Açıklaması:

Türklerin İslam dinine girmesiyle birlikte bu kez de Arapça, Farsça sözcükler Karahanlı Dönemi eserlerinden itibaren Türk yazı dillerinde görülmeye başlanır. Bu dönemin ilk eserlerinden Yusuf Has Hacib’in yazdığı Kutadgu Bilig’de Arapçadan alınma haber, hacet, fitne, kudret, mezalim, nefs, Rab, rahmet, sohbet kelimeleri kullanılmıştır. Doğru cevap A'dır. 

Yorumlar
  • 0 Yorum