Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1360851

Aşağıdakilerden hangisi dilin sorunlarından biri olamaz?


Sözcüklerin yanlış söylenmesi

Bazı sözcüklere yanlış anlamlar yüklenmesi

Konuşma dilinde ve yazı dilinde cümledeki ögeler arasındaki uyumsuzlukların yol açtığı anlatım bozukluklarının olması

Olur olmaz her yerde yabancı kökenli sözcüklere yer verilmesi

Konuşurların yetersizliği yüzünden dillerini gereği gibi kullanamamaları 


Yanıt Açıklaması:

Türkçede bazı sözcüklerin yanlış söylenmesi ve yazılması, bazı sözcüklere yanlış anlamlar yüklenmesi; konuşma dilinde ve yazı dilinde cümledeki ögeler arasındaki uyumsuzlukların yol açtığı anlatım bozukluklarının yanı sıra olur olmaz her yerde yabancı kökenli sözcüklere yer verilmesi, iş yerlerinde, ürünlerde yabancı adlar kullanılması genellikle dilin bir sorunu olarak algılanmaktadır. Kişilerin söz varlığının sınırlı hatta kısır olması da Türkçenin bir eksikliği gibi görülür. Konuşurların yetersizliği yüzünden dillerini gereği gibi kullanamamaları dilin değil konuşurların sorunudur. Yetersiz eğitim almış olan, ana diline özen göstermeyen konuşurun yetersizliği dilden kaynaklanan bir sorun değildir. Doğru yanıt E'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum