Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1360855

Aşağıdakilerden hangisi söyleyiş bozukluluklarından biri değildir?


Yerel kullanım etkisiyle bazı sözcüklerin düşürülmesi

Yerel kullanım etkisiyle bazı sözcüklerin kullanımında ses türemesi

Bazı sözcüklerde kalın ünlü olduğu halde ince ünlü olarak telaffuz edilmesi

Kimi sözcüklerin ilk hecesinde uzatma yapılması 

Kimi sözcüklerde fazladan inceltme yapılması


Yanıt Açıklaması:

Yerel kullanım etkisiyle bazı sözcüklerin çekiminde /r/ sesi ile birlikte birtakım seslerin düşürüldüğü (örneğin alıyo, bakıyon) görülürken kimi sözcüklerin kullanımında da ses türemesine (örneğin evdeykene, arabaylan) tanık olunmaktadır. Yerel söyleyiş özelliği olarak nitelenebilecek bu türden kullanımların ölçünlü Türkçede yer almaması gerekir. Rakip yerine rākip, hakem yerine hākem, ekonomi yerine ekönomi gibi söyleyiş bozukluklarının çoğunlukla alıntı sözcüklerde görülmesi dikkat çekicidir. Türkçe kökenli sözlerde söyleyiş bozukluğu fazla görülmemektedir. Doğru yanıt E'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum