Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1365423

I. Ajràn ‘ayran’

II. Bej ‘bey’

III. Boyadziya ‘boyacı’

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Bulgarcaya Türkçeden geçen kelime çiftleridir?


Yalnız I

Yalnız II

II ve III

I, II ve III

Yalnız III


Yanıt Açıklaması:

Ajràn ‘ayran’, Bej ‘bey’,  Boyadziya ‘boyacı’ Türkçeden Bulgarcaya geçmiş kelimelerdir.

Yorumlar
  • 0 Yorum