Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1362906

Bir dilin söz varlığı denildiğinde, aklımıza ne gelmelidir?


Yalnızca o dilin sözlüğünde yer alan sözcükleri değil; deyimler, atasözleri, kalıp sözler, ikilemeler, terimler, argolaşmış sözler, ilişki sözleri, alkış ve kargışlar gibi çeşitli anlatım kalıpları akla gelmelidir.
O dili konuşan insanların tarihî macerasını ve hangi milletlerle ne tür ilişkilerde bulunduğunu ortaya koyacağı gibi milletin kültür ve düşünce dünyası ile kavramlar dünyası akla gelmelidir.
Bir nesnenin veya düşüncenin zihindeki soyut ve genel tasarımı akla gelmelidir.
Milletin kültür ve düşünce dünyası ile kavramlar dünyasını gözler önüne sermesini akla getirebiliriz.
Kelime dağarcığı, kelime hazinesi, kelime kadrosu, kelime serveti gibi terimler akla gelebilir. (GİRİŞ, Hatırlama,159)

Yanıt Açıklaması: Belirtilen Sayfada Sorunun Cevabı Mevcuttur.
Yorumlar
  • 0 Yorum