Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1363038

I. Toplumlar ve kültürler arasındaki ilişkiler, dillerin birbirini etkilemesinde daima belirleyici olmuştur. II. Yeryüzünde dillerin oluşumundan bu yana diller arasında bir etkileşim söz konusudur. III. İnsanoğlunun var oluşundan başlayıp avcılık, toplayıcılık, tarımcılık aşamalarında kurdukları ilişkilerle dilleri etkilenmeye başlamıştır. IV. Ticari ilişkiler, savaşlar, barışlar, buluşlar, felaketler, dillerin birbirini etkilemesinde pay sahibi olmuştur. V. Bir inanca girme, bir uygarlık dairesine katılma da dillerin etkilenmesinde bir başka etkendir. Dillerin biribirini etkilemesi ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?


I, II, III
II, III, IV
I, III, V
I, II, III, IV
I, II, III, IV, V

Yanıt Açıklaması: Doğru cevap e şıkkıdır
Yorumlar
  • 0 Yorum