Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1362384

Kültürle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Bir toplumun ürettiği uygarlığın belirgin ve kendine özgü niteliklerini içerir.
Anlam alanının sınırları belirli, tanımı kesinleşmiş bir kavramdır. 
İnsanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösterir.
Antropoloji, toplumbilim, tarih, halkbilimi vb. disiplinlerin çalışma konusudur. 
Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan maddi ve manevi değerler bütünüdür.

Yorumlar
  • 0 Yorum