Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1363099

I. Yaşlılık

II. Gecelik

III. Ocak

IV. Üzüm 

Yukarıda verilen sözcüklerden hangisi/hangileri küçük ünlü uyumu kuralına uymaktadır?


Yalnız III

I ve II

I ve III

I, II ve IV

I,II, III ve IV


Yanıt Açıklaması:

Düz bir ünlüyle başlayan
sözcüklerde birbirini izleyen ünlüler de düz olur: yaşlılık, gecelik; yuvarlak bir ünlüyle başlayan sözcüklerde ise birbirini izleyen ünlüler ya düz geniş ya da yuvarlak dar niteliktedir:
ocak, üzüm gibi. Doğru cevap E seçeneğidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum