Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1362392

Aşağıdakilerden hangisi, Çoyr yazıtının özelliklerindendir?


İki kardeş arasındaki bir antlaşmadır.
MS 587-592 yıllarına tarihlenir.
Türkçe'nin ilk yazılı belgesidir.
Diğer adı, Tihanyi Vakıfnamesi'dir.
İçeriği, Nihon Şoki'ninkine benzer.

Yorumlar
  • 0 Yorum