Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1362462

Türkiye’nin Latin alfabesini benimsemesi aşağıdakilerden hangisi sonucunda olmuştur?


1924 yılında Türkiyat Enstitüsü kurulmasıyla

XX. yüzyılın başlarında Avrupa ve Rusya’daki Türklük bilimi çalışmalarıyla

Kutadgu Bilig’in bulunmasıyla

1926 yılında Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de toplanan Birinci Türkoloji Kurultayı’nda alınan kararlarla

1931 yılında Türk Tarih Kurumu’nun kurulmasıyla


Yanıt Açıklaması:

1926 yılında Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de toplanan Birinci Türkoloji Kurultayı pek çok Türk topluluğunun kültür hayatını etkilemek bakımından çok önemli bir toplantıdır. Atatürk, bu toplantıya ilgisiz kalmamış ve Fuat Köprülü, Hüseyinzade Ali Bey ile o sıralar Türkiye’de çalışmakta olan Macar bilgin Mesaroş Yula’yı Türkiye’yi temsil etmek üzere göndermiştir. Bu toplantıda alınan Latin asıllı alfabe kabul edilmesi tavsiyesine uyulmuş ve 1 Kasım 1928’de Türkiye bu alfabeyi benimsemiştir.

Yorumlar
  • 0 Yorum