Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1362940

Hangisi Dil etkileşiminin başta gelen nedenlerindendir?


Toplumsal olaylar

Büyük doğa felaketleri

Din

Savaşlar

Devrimler


Yanıt Açıklaması:

Dil etkileşiminin başta gelen nedenlerinden biri de dindir. Dinîn kutsal metinlerinin dili o dine inanan diğer halkların dillerini etkilemiştir. Bu durumu hem Batı dünyasında yani Hristiyanlık coğrafyasında hem de Doğu yani İslam coğrafyasında oldukça etkili bir biçimde görmekteyiz. Bütün Hristiyan ülkelerde çok uzun bir süre kilise dili ya da ibadet dili olarak Latince kullanılmış ve bu durum, dinîn gereği olarak düşünülmüştür. İslam dünyasında da Batı’daki kadar olmasa da Arapçanın benzer bir etkisi olmuştur.

Yorumlar
  • 0 Yorum