Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1363189

I Yayımlarda kaba sözlere yer verilmesi II Yayımcılığın kısır bir söz varlığıyla yapılması  Yapımcıların seçiminde Türkçeyi doğru kullanma niteliği aranması IIIYukarıdakilerden hangisi veya hangileri radyo ve televizyon yayımlarının yaygınlaşmasıyla Türkçe kullanımında görülen olumsuzlukların sebeplerindendir?


II –III

 I-II

 I-III

 Yalnız III

 Yalnız I


Yanıt Açıklaması:

Radyo ve televizyon yayımlarının yaygınlaşması, dinleme ve izleme oranlarının yük­selmesi Türkçe açısından olumlu ve yararlı bir gelişme olması gerekirken yeni sorunlar ortaya çıkarmıştır. Söyleyiş bozuklukları, cümle düşüklükleri, yanlış sözcük kullanma, Türkçenin söz varlığında bulunmayan yabancı sözcüklere yer verme, kaba dil ve argo gibi olumsuzluklar radyo ve televizyon yayınlarında sınırsızca yapılınca bu yanlışlar toplu­mun, özellikle de genç kuşakların diline yerleşmiştir. Yayımcılığın kısır bir söz varlığıyla yapılması ise bir başka sorundur.

Yorumlar
  • 0 Yorum