Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1362741

Zamirlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 


Zamir kökleri çekimde değişikliğe uğrayabilir. 
Türkçede başka dillerden alınan zamirler vardır.  
Aitlik eki -ki bulunan yapılar, cümlede zamir işlevi kazanabilir. 
Bir adın ya da ad öbeğinin yerini tutar. 
Üçüncü kişi zamiri aslında işaret sıfatıdır. 

Yorumlar
  • 0 Yorum