Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1365329

Cümlede, yüklemin bildirdiği hareket, iş veya oluşun yerini ve yönünü bildiren; yaklaşma(-A), bulunma (-dA) , uzaklaşma (-dAn) durumu eklerinden birini alan ögeye ne ad verilir?


Belirtili nesne

Belirtisiz nesne

Dolaylı tümleç

Zarf tümleci

Özne


Yanıt Açıklaması:

Cümlede, yüklemin bildirdiği hareket, iş veya oluşun yerini ve yönünü bildiren; yaklaşma(-A), bulunma (-dA) , uzaklaşma (-dAn) durumu eklerinden birini alan öge dolaylı tümleçtir. Doğru cevap C'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum