Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1138400

"Parası yeni bir elbise almaya yetmediği için anneminkini ödünç aldı." cümlesinde kaç adet iyelik eki almış sözcük vardır?


0

1

2

3

4


Yanıt Açıklaması:

İyelik ekleri, adın belirttiği nesne ya da kavramın, altı kişiden (ben, sen, o; biz, siz, onlar) birine ait olduğunu gösterir. İyelik eki almış sözcükler, isim tamlamalarında tamlanan ögeyi oluştururlar. 'para-sı' üçüncü tekil kişi, 'annem-in' birinci tekil kişi eki almıştır. Doğru cevap C'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum