Türk Dili 1 Final 31. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi söyleyiş bozukluklarına örnek olarak verilebilir?


Nasip sözündeki /a/ sesinin uzatılması

Edebiya¯tımız sözündeki /a¯/ sesinin uzun söylenmesi

Dekan sözünün son hecesinin kalın söylenmesi 

Hika^yedeki /a/ sesinin ince söylenmesi

Börek sözcüğünün ilk hecesinin kısa söylenmesi


2.Soru

"Parası yeni bir elbise almaya yetmediği için anneminkini ödünç aldı." cümlesinde kaç adet iyelik eki almış sözcük vardır?


0

1

2

3

4


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 'biçim birim'in tanımıdır?


Tek başlarına kullanılan birimlerdir.
Ses ve yapı yönünden anlamlı en küçük ögelerdir.
Bir sözcük türüne ait olan birimlerdir.
En az iki ögeden oluşan kök birimlerdir.
Herhangi bir sözcük türüne girmeyen bağımlı birimlerdir.

4.Soru

"Yarışma günü fazla stres yaptığı için, birinciliği alamadı."

Altı çizili sözcük öbeği, cümlenin hangi ögesidir?


Eylem

Özne

Zarf tümleci

Dolaylı tümleç

Bağlama edatı


5.Soru

----; bir sözcüğün ses, hece, ton, vurgu bakımından söylenme biçimi olarak tanımlanır. ----; söz varlığının yürürlükte olan ses, biçim, köken bakımından kurallara uygun olarak yazılması, noktalama işaretlerinin yerli yerinde kullanılması olarak tanımlanır. Boşluklara aşağıdaki hangi ikili gelmelidir?


Söyleyiş, Hikayelendirme

Söyleyiş, Yazım

Yazım, Hikayelendirme

Yazım, Söyleyiş

Hikayelendirme, yazım


6.Soru

Kendilerinden daha küçük anlamlı parçalara ayrılamayan, sözlüksel anlam taşıyan ve bir sözcük türüne ait olan biçim birimler aşağıdakilerden hangisidir?


Kök

Taban

Ek

Gövde

Eklenme


7.Soru

Bazı toplumların uygarlıkta, bilimde, kültürde üretken ve baskın olmaları dikkat çeker. Bu toplumlarda hakim diller ile ilgili ne söylenebilir? 


Zengin söz dağarcığına sahip olması 

Diller arası etkileşimde verici dil olması 

Diller arası etkileşimde alıcı dil olması 

Yazılı kaynaklardan yararlanması 

Ekonomik zenginliğin dile yansıması 


8.Soru

Bugün, yaşayan Dünya dilleri arasında, en eski yazılı belgelere sahip olan dil aşağıdakilerden hangisidir?


Arap Dili
Türk Dili
Çin Dili
Portekiz Dili
Hint Dili

9.Soru

Türk edebiyatında hitabet türü­nün ilk örneği olmasına karşın son derece etkileyici bir anlatım olan Orhon Yazıtları Türkçenin iç zenginliği ile ilgili hangi alanını belirtmektedir?


Coğrafi yaygınlık

Söz varlığını

Anlatım gücünü

Tarihsel derinliğini

Atasözlerin derinliğini


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iç içe bileşik cümleye örnek olarak verilebilir?


Kadın beni burada bekleyin dedi.

Dürüst ol ki insanlar sana güvensin.

Ali’yi görürsem, onu aradığını söylerim.

Çalışamadın mı sınavda başarılı olmazsın.

Çalıkuşu ve Acımak romanları Reşat Nuri Güntekin’e aittir.


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türkçe'nin yapı bakımından zengin bir dil olduğunu gösteren özelliklerinden biridir?


Ses uyumsuzluklarının söz varlığını değiştirmesi

Belirli bir coğrafi alana özgü bir dil olması

Yapım ekleri ile yeni sözcükler türetilmesi

Geçmişten günümüze farklı abecelerin kullanılması

Yazıldığı gibi okunan bir dil olması


12.Soru

Aşağıda verilenlerden hangisi Türkçenin ses özelliklerine uygun bir sözcüktür?


Jandarma

Hac

Kolej

Filika

Gece


13.Soru

Aşağıdaki şairlerin hangisinde eserlerinde yabancı öğelerin oranı en yüksektir?


Süleyman Çelebi

Baki

Nedim

Nabi

Nef'i


14.Soru

'Kapının kolu' sözcük öbeği, Tamlayan-Tamlanan İlişkisi Bulunan Sözcük Öbekler’inden hangisine örnektir?


Sıfat tamlaması
Aitlik öbeği
Belirtili ad tamlaması
Belirtisiz ad tamlaması
Takısız ad tamlaması

15.Soru

İthal ürünlerin kullanım kılavuzlarında Türkçe'ye yer verilmemesi Türkçe'nin kullanılmasında yaşanan sorunlardan hangisi ile ilişkilidir?


Yabancı dilde öğretim
Yabancı sözlerin yoğunluğu
Söyleyiş bozuklukları
İş yaşamında Türkçe
Konuşmada ve yazıda kısır söz varlığı

16.Soru

"yün kazak", "tahta kapı", "elmas yüzük" gibi tamlamaların türü aşağıdakilerden hangisidir?


Takısız isim tamlaması

Belirtili isim tamlaması

Belirtisiz isim tamlaması

Aitlik bildiren tamlama

Sıfat tamlaması


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi söz varlığı ögelerinden biri değildir?


deyim
atasözü
masal
ilişki sözleri
argo

18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türkçenin kullandığı abecelerdendir?


Hint

Çin

Kiril

İbrani

Sümer


19.Soru

Bir işletmeye "Kebabch"' isminin verilmesi, Türkçe'nin kullanımına ilişkin yaşanan Sorunlardan hangisi ile ilişkilidir?


Yabancı sözlerin yoğunluğu
Yazıda kısır söz varlığı
İş yaşamında Türkçe
Bilim terimleri
Yabancı dille öğretim

20.Soru

  1. Cinsiyet
  2. Eğitim
  3. Psikolojik durum
  4. Yaş

“Birtakım toplumsal unsurlar, bireylerin dil davranışlarını da etkiler.” Yukarıdakilerden hangileri bu unsurlar arasında sayılabilir?


I ve II

II ve III

I, II ve IV

II, III ve IV

I, II, III ve IV