Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1184448

Aşağıda verilenlerden hangisi Türkçenin ses özelliklerine uygun bir sözcüktür?


Jandarma

Hac

Kolej

Filika

Gece


Yanıt Açıklaması:

Türkçe kökenli sözlerde /j/ bulunmaz: kolej ve jandarma

Söz başında /c, f, ğ, h, j, l, m, n, ñ, p, r, ş, v, z/ ünsüzleri bulunmaz: filika

Sözcük sonunda /b, c, d, g, g/ ünsüzleri bulunmaz: hac

Bu nedenle doğru cevap E'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum