Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1360773

Aşağıdakilerden hangisi Türkçe'nin yapı bakımından zengin bir dil olduğunu gösteren özelliklerinden biridir?


Ses uyumsuzluklarının söz varlığını değiştirmesi

Belirli bir coğrafi alana özgü bir dil olması

Yapım ekleri ile yeni sözcükler türetilmesi

Geçmişten günümüze farklı abecelerin kullanılması

Yazıldığı gibi okunan bir dil olması


Yanıt Açıklaması:

Yapı bakımından eklemeli dil olması dolayısıyla Türkçede yeni sözcükler, terimler türetmek
çok daha kolaydır.Yapım eklerinin sayıca çok ve işlevsel olduğu dillerde bu özellik daha güçlü iken daha az sayıda yapım ekine sahip olan dillerde ekler yoluyla türetilen sözcükler daha sınırlı sayıdadır. 

Yorumlar
  • 0 Yorum