Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1139435

----; bir sözcüğün ses, hece, ton, vurgu bakımından söylenme biçimi olarak tanımlanır. ----; söz varlığının yürürlükte olan ses, biçim, köken bakımından kurallara uygun olarak yazılması, noktalama işaretlerinin yerli yerinde kullanılması olarak tanımlanır. Boşluklara aşağıdaki hangi ikili gelmelidir?


Söyleyiş, Hikayelendirme

Söyleyiş, Yazım

Yazım, Hikayelendirme

Yazım, Söyleyiş

Hikayelendirme, yazım


Yanıt Açıklaması:

Yazım, imla olarak da adlandırılan ve bir dilin belli kurallarla yazıya geçirilmesi;
söz varlığının yürürlükte olan ses, biçim, köken bakımından kurallara uygun olarak yazılması, noktalama işaretlerinin yerli yerinde kullanılması olarak tanımlanan dil bilgisi terimidir. Yazım kuralları ve sözlerin,özel adların, kısaltmaların bu kurallara göre yazılmış biçimleri, abece sıralamasına göre yazım kılavuzunda yer alır.

Söyleyiş, telaffuz, sesletim, söyleniş olarak da adlandırılan
ve bir sözcüğün ses, hece, ton, vurgu bakımından söylenme biçimi olarak tanımlanan dil bilgisi terimi.

Doğru seçenek B'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum