Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1360516

  1. Cinsiyet
  2. Eğitim
  3. Psikolojik durum
  4. Yaş

“Birtakım toplumsal unsurlar, bireylerin dil davranışlarını da etkiler.” Yukarıdakilerden hangileri bu unsurlar arasında sayılabilir?


I ve II

II ve III

I, II ve IV

II, III ve IV

I, II, III ve IV


Yanıt Açıklaması:

Dilin toplumsal bir iletişim sistemi olması, toplumla ilgili birçok unsurun dilde de karşılık bulmasına sebep olur. Toplumsal statü, yaş, eğitim, toplumsal roller, cinsiyet vb. toplumsal unsurlar, bireylerin dil davranışlarını da etkilemektedir.

Yorumlar
  • 0 Yorum