Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1362663

Aşağıdaki Yeterlik Ekleri’nden hangisi ‘ihtimal’ anlamını katmaktadır?


Makarna yapabilirim.
Kapıyı açabilir miyim?
Yağmur yağabilir.
Oynayamaz .
Yüzebilirim.

Yanıt Açıklaması: Türkçede yeterlik eylemlerinin olumlu ve olumsuz biçimleri ayrı biçim birimlerle yapılır. Olumlu yeterlik formülü şu şekildedir: • -(y)A + -bil-: Yemek yapabilirim (yeterlik), (kar) yağabilir (ihtimal), (sigara) içebilir miyim? (izin). Olumsuz yeterlik formülü ise şu şekildedir: • -(y)A + -mA: kazan-a-ma-y-acak, oyna-y-a-maz. Örneklerden de görüldüğü gibi sorunun doğru yanıtı 'Yağmur yağma' ihtimalinin ifade edildiği C seçeneğidir.
Yorumlar
  • 0 Yorum