Türk Dili 1 Final 33. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Bugün yabancı karşılıklarının yaygınlaştığı birçok kavramın Türkçelerinin yaşadığını
gördüğümüz 13-15. yüzyıllar arasındaki bu dönem eserlerinde yabancı sözlerden etkilenmenin ortalama kaç olduğu belirlenmiştir?


%15

%20

%25

%30

%35


2.Soru

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, “zor” sözcüğü diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır?


Ailece, zor günlerden geçiyoruz.

Ne kadar zor bir karar verdin.

Sana hayır demek çok zor.

Sınavdaki zor soruları çözemedi.

Zor bir yolculuktan gelmişlerdi.


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi eklemeli bir dil olan Türkçede bütün eklerin son ek olmasına, ön ek bulunmamasına karşın Farsçadan, Arapçadan ön ek ve edatların alıntılanmasına örnektir?


Devleteyn

Din-i İslam

Na-mert

Hadise-i müessife

Malikü'l mülk


4.Soru

Ülkemizde yaşayan Türk dili alanında bir uzman ve politikacı kimliğiniz olsa Türkçe dilinin karşılaştığı sorunların çözümünde aşağıdakilerden hangisine yönelik bir adım atmazdınız?


Türkçe bilinci toplumda yaygınlaştırıcı etkinlikler düzenlenmesi

Eğitim sisteminde Türkçe dilinin öneminin anlatılması ve sevdirilmesi

RTÜK'ün Türkçe kullanımı konusunda özendirici kararlar alması

Türkçeyi güzel konuşan sanatçıların kamuoyu önünde ödüllendirilmesi.

Yurt dışı eğitimlerinin ülke vatandaşlarına yasaklanması


5.Soru

Eski dilde dua anlamına gelen sözcük aşağıdakilerden hangisidir?


Ağız

İlenç

Alkış

Kargış

Alıntı


6.Soru

1. Kitle iletişim araçları 2. Dildeki yapısal sorunlar 3. Kültürler arası sınırların ortadan kalkması 4. İnternet kullanımı Yukarıdakilerden hangileri bir dilin söz varlığını etkileme gücüne sahiptir?


1, 2
1, 3, 4
1, 2, 3
2, 3, 4
1, 3

7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dilin nitelikleri ile ilgili önemli hususlardan biridir?


Dil öncelikle yazılı anlatım aracıdır.

Dil, bir sistemdir.

İlkel dil, gelişmiş dil ayrımı vardır.

Dil, toplumsal katmanlara göre değişiklik göstermez.

Dilin üretim yetkisi sınırlıdır.


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dillerin zenginliğini değerlendirme öçütlerinden biridir?


Bir dilin yazı diline sahip olup olmaması.
Bir dilin yapı bakımından sondan eklemeli olması.
Bir dilde sayıca çok ünlü harf bulunması.
Bir dilde yapım eklerinin sayıca çok olması.
Bir dilde ses uyumlarının güçlü oluşu.

9.Soru

I- “Şimden gerü divanda, dergâhta, bargâhta, çarşıda ve bazarda Türkçeden başka dil konuşulmaya” diyerek ferman çıkaran kişi Fatih Sultan Mehmettir. 

II- Garibname adlı eserinde Türkçe bilincinin oluşmamasından Türk diline kimsene bakmaz idi / Türklere hergiz gönül akmaz idi diye yakınan şair Âşık Paşadır.

III- Döneminde ilginin Arap ve Acem diyarlarından gelenlere, dolayısıyla Arapça ve Farsça yazanlara yöneldiğini dizeleriyle ifade eden şair Mesihîdir. 

Yukarıda verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur? 


Yalnız I 

Yalnız II 

I ve II 

II ve III 

I, II, III 


10.Soru

Herhangi bir sözcük türüne dâhil olmayan, yani eylem, ad (isim), sıfat, zarf vb. sözcük türlerinden birine girmeyen bağımlı biçim birimlere ne ad verilir? 


Kök

Ek

Gövde

Yüklem 

Özne


11.Soru

"adet", "varis" gibi sözcüklerin ilk hecelerinin kısa ya da uzun söylenişi ile ilgili yanlışlıklar Türkçe'nin hangi sorununu ifade eder?


Söyleyiş bozuklukları

Yazım yanlışları

Yabancı sözcüklerin yoğunluğu

Yabancı dille öğretim

Sosyal medyada Türkçe'nin kullanımı


12.Soru

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat tamlaması olan sözcük öbeklerine örnek bir durum vardır?


Vitrinde gördüğü elmas yüzükle geçmişe daldı.

Kendisine yün kazak örmüştü.

Tahta kapıdan yavaşça içeri girdi.

Beyaz badanalı evde oturuyorlardı.

Ahmet sınıfın en çalışkan çocuğuydu.


13.Soru

Aşağıdaki kavramlardan hangisi dilin bünyesinden kaynaklanan değişme ve gelişmelere verilen isimdir?


Lehçe

Şive

Ağız

Dil içi

Dil dışı


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türk diliyle ilgili doğru bir ifadedir?


En çok ilişki ve nezaket sözcüklerinin bulunduğu dildir.
Dünya dillerinin etkisi altında kalmıştır.
Türk diline yerleşen her sözcük özel anlam ve işleve sahip değildir.
Dünya dillerinden en çok İngilizceye sözcük vermiştir.
İngiliz Türkolog, İngiltere'de bir dergide Türkçe sözlerin İngilizcedeki yoğunluğu ve kullanım sıklığını ele almıştır.

15.Soru

Miktar arttıkça etki azalır.

Bu cümlenin sırayla yapı, anlam, yüklemin türü ve ögelerinin dizilişine göre  türleri nelerdir?


bağlı, ünlem, eylem, kurallı

sıralı, olumlu, ad, devrik

birleşik, olumlu, eylem, kurallı

basit, ünlem, ad, devrik

devrik, emir, eylem, kurallı


16.Soru

Aşağıdaki Yeterlik Ekleri’nden hangisi ‘ihtimal’ anlamını katmaktadır?


Makarna yapabilirim.
Kapıyı açabilir miyim?
Yağmur yağabilir.
Oynayamaz .
Yüzebilirim.

17.Soru

Müselles kelimesinin günümüz Türkçe'sindeki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?


Bela

İlişki

Üçgen

Denetçi

Yönetmen


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Litvanya, Polonya, Rusya Federasyonu bölgesinde konuşulan Türkçeye verilen addır?


Tuva Türkçesi
Karayim Türkçesi
Çuvaşça
Kaşgay Türkçesi
Afşar Türkçesi

19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bilim terimine örnek olamaz?


Çap
Yer Çekimi
Vurgu
Derslik
Çözelti

20.Soru

Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde soru eki yanlış kullanılmıştır?


Gelirken markete uğradın mı?
Bunun böyle olmayacağını sen bilmi yormusun?
Söylediklerimi anlıyor musun?
Evde ekmek var mı?
Benimle gelmeyecek misin?