Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1362861

Miktar arttıkça etki azalır.

Bu cümlenin sırayla yapı, anlam, yüklemin türü ve ögelerinin dizilişine göre  türleri nelerdir?


bağlı, ünlem, eylem, kurallı

sıralı, olumlu, ad, devrik

birleşik, olumlu, eylem, kurallı

basit, ünlem, ad, devrik

devrik, emir, eylem, kurallı


Yanıt Açıklaması:

Yapısına göre: Birleşik Cümle
İçinde esas yargının bulunduğu bir temel cümle ile onu anlam ve görev bakımından tamamlayan bir veya birden fazla yan cümleden oluşan cümlelere birleşik cümle denir. Yan cümle(ler) temel cümlenin yargısını, şart, sebep, dilek açıklama gibi anlamlarla tamamlar, destekler (Eker, 2006). Bu anlamda birleşik cümle, içinde birden fazla yargı bulundurur. burada da bir koşul söz konusu olduğu için birleşik cümledir.

Anlamına göre: Olumlu cümle

Yüklemin türüne göre: Eylem cümlesi

Öğelerinin dizilişine göre: Kurallı cümle

Doğru cevap C seçeneğidir. 

Yorumlar
  • 0 Yorum