Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1363006

Aşağıdakilerden hangisi dillerin zenginliğini değerlendirme öçütlerinden biridir?


Bir dilin yazı diline sahip olup olmaması.
Bir dilin yapı bakımından sondan eklemeli olması.
Bir dilde sayıca çok ünlü harf bulunması.
Bir dilde yapım eklerinin sayıca çok olması.
Bir dilde ses uyumlarının güçlü oluşu.

Yanıt Açıklaması: Her dil, kendi ölçeğinde gelişmiştir. Dller arasında yazı diline sahip olunup olunmaması bir değerlendirme ölçütüdür. En eski dönemlerden başlanarak halk ağzındaki sözlerin derlenmesi, yeni sözcük ve terim türetme çalışmalarının yazıya aktarılması nedeniyle dilin zenginliği değerlendirme ölçütüdür.
Yorumlar
  • 0 Yorum