Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1141514

Türkçeyle ilgili çalışmalardan aşağıdaki eşleştirmelerin hangisi yanlıştır ?


Şemseddin Sami – Kamus-ı Türkî

Aşık Paşa – Garibname

Bergamalı Kadri - Müyessiretü’l-Ulum

Kaşgarlı Mahmud - Diva^nü Lügati’t-Türk

Yusuf Has Hacib - Muhakemetü’l-Lügateyn


Yanıt Açıklaması:

Muhakemetü’l-Lügateyn adlı eseri Ali Şir Nevai yazmıştır

Yorumlar
  • 0 Yorum