Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1362956

'Bir nesnenin özelliklerinden veya özellikleri arasındaki ilişkilerden herhangi
birini tek başına ele alan zihinsel işlem, gerçeklikte ayrılamaz olanı düşüncede ayırma.'

Yukarıdaki tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?


kavram

söz varlığı

soyutlama

dünya görüşü

mecaz


Yanıt Açıklaması:

Soyutlama: Bir nesnenin özelliklerinden veya özellikleri arasındaki ilişkilerden herhangi birini tek başına ele alan zihinsel işlem, gerçeklikte ayrılamaz olanı
düşüncede ayırma.

Yorumlar
  • 0 Yorum