Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1135798

Aşağıdakilerden hangisi Eklemeli bir dil olan Türkçede bütün eklerin son ek olmasına, ön ek bulunmamasına karşın Farsçadan, Arapçadan ön ek ve edatların alıntılanmasına örnek değildir?


bî-baht

na-mert

hem-cins

hikâye-i garibe

la-mekân


Yanıt Açıklaması:

Türkçede sözcüklerin cinsiyeti bulunmamasına karşın Arapçadan geçen sözcüklerde erilliklerin ve dişilliklerin korunması, tamlamaların da sözcüklerin cinsiyeti gözetilerek yapılması: hikâye-i garibe ‘garip hikâye.

Yorumlar
  • 0 Yorum