Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1360861

Bugün Türkçenin karşı karşıya bulunduğu sorunların bir bölümü onu konuşanların yaşadığı sorunlardır. Aşağıda Türkçenin sorunları ile ilgili tespitlere yer verilmiştir. Bunlardan hangisi Türkçenin kendisi ile değil, doğrudan konuşanla ilgilidir?


Türkçenin özelliklerinin yeterince kavranamaması

Türkçede bazı sözcüklerin yanlış söylenmesi

Türkçede bazı sözcüklerin yanlış yazılması

Bazı sözcüklere yanlış anlamlar yüklenmesi

Olur olmaz her yerde yabancı kökenli sözcüklere yer verilmesi


Yanıt Açıklaması:

Türkçe gerek ses yapısı ve ses uyumları gerek biçim özellikleri ve sözcük türetme yeteneği gerek söz varlığı ve anlatım gücü ile yeryüzündeki birçok dil gibi kendi kendisine yeten özelliklere ve iç zenginliğine sahiptir. Türkçenin karşı karşıya bulunduğu sorunların bir bölümü aslında konuşurlarının yaşadığı sorunlardır. Bunlar Türkçenin özelliklerini yeterince kavrayamamış, söz varlığının anlatım gücü ile donanamamış, kendi yetersizliklerinin nedenini Türkçeye bağlayan, bu yüzden de yabancı sözcüklerin cazibesine kapılmış kullanıcıların sorunudur. Dolayısı ile sorunun doğru cevabı A seçeneğidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum