Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1365312

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde aitlik öbeği kullanılmıştır?


Beyaz bandanalı kız oynuyordu.

Kendisine yün kazak örmüştü.

Kapının kolunu kırmıştı.

Yurttaki arkadaşlarını çağırmıştı telaşla.

Sezer'in işi çok yorucuydu.


Yanıt Açıklaması:

Aitlik eki “-ki” ile oluşturulan sözcük öbeğidir. Cümlede zamir (bizimki gidiyor) ya da sıfat (bahçedeki kadın) görevindedir. “-ki” den önceki ad tek sözcük olabileceği gibi ad yerine geçen bir sözcük öbeği de olabilir.

Yorumlar
  • 0 Yorum