Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1365429

Türkiye Türkçesinin de içinde yer aldığı Türk yazı dilleri, lehçeleri ve ağızlarının yayılmasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 


Türk dili konuşurlarının iki yüz yirmi milyona ulaştığı tahmin edilmektedir.

Türk yazı dilleri içerisinde en fazla konuşura sahip Türkiye Türkçesi, yalnızca Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde konuşulmaktadır. 

Türkçe, Osmanlı Devleti döneminde “halk dili” niteliğini kazanmıştır.

Çalışmak amacıyla Avrupa’nın çeşitli ülkelerine giden vatandaşlarımız Türkçenin yapısının bozulmasına neden olmuşlardır. 

Pek çok ülkede yabancı dil olarak öğretilmesi engellenmektedir. 


Yanıt Açıklaması:

Bütün bu yazı dilleri ve ağzılarıyla birlikte Türk dili konuşurlarının iki yüz yirmi milyona ulaştığı tahmin edilmektedir. Doğru yanıt A'dır. 

Yorumlar
  • 0 Yorum