Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1363140

Türkçeye karşı kayıtsızlığın, duyarsızlığın yaşandığı bir dönemde Aşık Paşa hangi eserinde Türkçe bilincinin oluşmamasından yakınmaktadır?


Mesnevi-i Şerif
Hüsrev ü Şirin
Leyla vü Mecnun
Vesiletü’n-Necat
Garibname

Yanıt Açıklaması: Gündelik dilde, öğretim hayatında, kitle iletişim araçlarında ve sosyal medyada Türkçenin kullanımında yaşanan sorunların başında Türkçeye karşı kayıtsızlık ve duyarsızlık, toplumda Türkçe bilincinin gereğince yaygınlaşmamış olması gelmektedir. Geçmişte de Türkçeye karşı kayıtsızlığın, duyarsızlığın yaşandığı bir dönemde Karamanoğlu Mehmet Bey, “Şimden gerü divanda, dergâhta, bargâhta, çarşıda ve bazarda Türkçeden başka dil konuşulmaya” diyerek ferman çıkarmış; Âşık Paşa, ünlü eser Garibname’de Türkçe bilincinin oluşmamasından "Türk diline kimsene bakmaz idi. Türklere hergöz gönül akmaz idi." dizelerini dile getirerek yakınmıştır.
Yorumlar
  • 0 Yorum