Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1360730

I. Deyimler

II. Argolaşmış Sözler

III. Alkış ve kargışlar

IV. İkilemeler

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri bir dilin söz varlığı kapsamında değerlendirilebilir?


I ve II

II ve III

II, III ve IV

I, II ve III

I, II, III ve IV


Yanıt Açıklaması:

Türkçenin ya da herhangi bir dilin söz varlığı denildiğinde, yalnızca o dilin sözlüğünde yer alan sözcükler değil; deyimler, atasözleri, kalıp sözler, ikilemeler, terimler, argolaşmış sözler, ilişki sözleri, alkış ve kargışlar gibi çeşitli anlatım kalıpları akla gelmelidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum