Türk Dili 1 Final 40. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdaki kelimelerin hangisinde göçüşme örneği yoktur?


ekşi

kirpik

leğen

yalnız

lanet


2.Soru

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir ünlü daralması örneği vardır?


Bu konular ilgi alanıma giriyor.

Bir daha geç kalmayın, diyor.

Köpek havlayarak yaklaşıyor.

Gözleri karanlıkta kayboluyor.

Durumun ciddiyetini fark ediyor.


3.Soru

Orhon Yazıtları'nda geçen Soğdca ıgar sözcüğünün dilimizdeki karşılığı nedir?


Zengin

Güzel

Üzgün

Güçlü

Azimli


4.Soru

Son zamanlarda Çay içmek, kahve içmek yerine çay almak, kahve almak; özür dilerim yerine üzgünüm; hoşça kal, allahaısmarladık, sağlıcakla kal yerine kendine iyi bak gibi kullanışlar Türkçenin yapısına aykırı olduğu kadar kültürümüzde de yeri bulunmayan ifade türleridir. Bu ifade türleri neyin yansımasıdır?


Çeviri yoluyla yapılan aktarımların

İngilizce özentisinin

Türkçenin yapısal gelişmesinin

Dilimizin söz varlığının yetersizliğinin

Dilimizi kullananların yetersizliğinden


5.Soru

Türk yazı dilinin başlangıcını oluşturan Orhon Yazıtları’nda kullanılan dil için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 


Etkileyici bir anlatımı vardır.

Akıcı ve sürükleyici bir üslupla yazılmıştır.

Sözcüklerin mecaz anlamları da gelişmiştir.

Kurallı bir dil bilgisi bulunmaktadır.

İlk yazılı kaynak olması dolayısıyla ilkel bir dille yazılmıştır.


6.Soru

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, zarf tümleci kullanılmıştır ?


Genç kız, altın bir kolye takıyordu.

Film gösterimine, Eskişehir’den geldim.

Fatma Hanım, yıllardır fakültemizde çalışıyor.

Konser salonunda, çalışmalar sürdürülüyor.

Mektubu tamamladıktan sonra zarfa koyup yolladı.


7.Soru

I. Oluşum/boğumlanma yerlerine göre. II. Ötümlü/ötümsüz olmalarına göre. III. Sürekli/süreksiz olmalarına göre. IV. Ağız/geniz ünsüzü olmalarına göre. Aşağıdakilerden hangisi Türkçenin ünsüzlerine ilişkin sınıflandırmaları kapsamaktadır?


I, II, III
II, III
III, IV
I, II, III, IV
I, III, IV

8.Soru

Cumhuriyet Dönemi’nde yapılan, Türkçenin bilim dili olarak gelişmesi uğrunda önemli kararlar uygulama alanına sokulan reform aşağıdakilerden hangisidir?


Bilim reformu

İlim reformu

Öğrenim reformu

Üniversite reformu

Türkçe reformu


9.Soru

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem  ek eylem ile çekimlenmiş belirtili ad tamlamasında çekilmiş bir sözcük öbeğidir? 


Onun bana neden kızdığını hiç anlayamadım. 

Son kez yazdıklarımı okudum, düzeltmeleri yaptım. 

Eskiden  sesini duyunca içimde bir mutluluk dalgası yayılırdı. 

Üzüldüğü durum, babasının nedeni bilinmeyen hastalığıdır. 

Ben ki en çok seni sevdim, sen beni anlamadın. 


10.Soru

Ötümsüz (titreşimsiz) ünsüzlerin söylenişi, ötümlü ünsüzlerden daha çok enerji gerektirir. türkçenin ses sistemine aykırı yabancı kökenli film, fikr, şükr, nötr vb. örneklerde enerjiden tasarruf için - lm, - tr, -kr vb. ünsüz çiftleri aralarında bir ünlü türetilerek Türkçe hece sistemine uygun *filim, fikir, şükür, *nötür vb. şekillerde telaffuz edilir. Ancak yıldız işaretli sözcüklerde olduğu gibi bu söyleyişlerin önemli bir bölümü yazımda gösterilmez. Burada görülen ses olayının nedeni nedir?


Tarihsel Süreç

Nedensiz ön damaksıllaşmalar

En az çaba yasası

Telafi uzunluğu

Seslerin birbirlerini etkilemesi


11.Soru

Aşağıdaki alanlardan hangisinde dilde yaşandığı gibi bir etkileşim yaşanır?


Madencilik alanında

İnşaatçılık alanında

Balıkçılık alanında

Ormancılık alanında

Kuyumculuk alanında


12.Soru

“Ötümlü, diş-dudak, sürekli (sızıcı), ağız” şeklinde özellikleri verilen ünsüz aşağıdakilerden hangisidir?


/z/

/v/

/t/

/ş/

/k/


13.Soru

I. Deyimler

II. Argolaşmış Sözler

III. Alkış ve kargışlar

IV. İkilemeler

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri bir dilin söz varlığı kapsamında değerlendirilebilir?


I ve II

II ve III

II, III ve IV

I, II ve III

I, II, III ve IV


14.Soru

Dünya dillerini küresel anlamda İngilizce'den sonra en çok etkileyen ikinci dil aşağıdakilerden hangisidir?


İtalyanca

Çince

İspanyolca(Amerikan İngilizcesi)

Rusça

Türkçe


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi söz varlığı yerine kullanılan terimlerden biri değildir?


sözcük dağarcığı

kelime hazinesi

söz dağarcığı

kelime kadrosu

sözcük öbeği


16.Soru

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde adla yapılan birleşik eylem öbeği yoktur?


Yeni bir ev satın aldık.
Birçoğu okulu erken terk etti.
Okulların tatil olduğunu ancak gün sonunda öğrenebilmişti.
Sana her zaman yardım etmek isterim.
Şehrin yıllar önce gördüğüm güzelliği kaybolmuştu.

17.Soru

Aşağıdaki ilişki sözlerinden hangisi cümlede yanlış bir durum için kullanılmıştır?


Gözün aydın nine oğlun gelmiş askerden...
Bebekleri doğmuş, Allah analı babalı büyütsün
Sünnet oldu demek... Allah başka mürüvvetlerini de göstersin
Düğünleri de bitti, Allah bir yastıkta kocatsın...
Sizden iyi olmasın, umarım başı dertten kurtulmaz.

18.Soru

İki veya daha fazla sözcükten oluşan, anlatım gücünü artırmak için az çok mantık dışına kayan, gerçek anlamından uzak, ilgi çekici bir anlam yüküne sahip, bazı sözcükleri değişmeyip bazıları değişebilen, toplum tarafından ortaklaşa benimsenen kalıplaşmış söz grupları aşağıdakilerden hangisidir?


Argo

Alkış

Deyim

İkileme

Atasözü


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dillerin değerlendirilmesinde kullanılabilecek bir ölçüttür? 


Zenginlik 

İşlenmişlik 

Türeme gücü 

Coğrafyası 

Yapısı 


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi "yer tamlayıcısı" ile aynı anlamda kullanılmaktadır?


Dolaylı tümleç

Düz tümleç

Zarf tümleci

Belirteç tümleci

Nesne