Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1365410

Aşağıdakilerden hangisi dillerin değerlendirilmesinde kullanılabilecek bir ölçüttür? 


Zenginlik 

İşlenmişlik 

Türeme gücü 

Coğrafyası 

Yapısı 


Yanıt Açıklaması:

Yeryüzündeki her dil, bilinen belirli sayıdaki yöntemle sonsuz sayıda sözcük, terim, deyim, kavram türetebilecek ve tümce üretebilecek yeteneğe sahiptir. Diller arasında bir karşılaştırma yapılacaksa işlenmişlik açısından dillerin değerlen- dirilmesi daha doğrudur. Dillerin yazı diline sahip olup olmaması bir değerlendirme ölçütüdür. Doğru yanıt B'dir. 

Yorumlar
  • 0 Yorum