Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1362811

Aşağıdakilerden hangisi "yer tamlayıcısı" ile aynı anlamda kullanılmaktadır?


Dolaylı tümleç

Düz tümleç

Zarf tümleci

Belirteç tümleci

Nesne


Yanıt Açıklaması:

Cümlede, yüklemin bildirdiği hareket, iş veya oluşun yerini ve yönünü bildiren; yaklaşma(-A), bulunma (-dA), uzaklaşma (-dAn) durumu eklerinden birini alan ögeler Yer Tamlayıcısı veya Dolaylı Tümleç olarak adlandırılmaktadır. Doğru cevap A'dır.

Yorumlar
  • 0 Yorum