Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1127146

Türkçeye, yabancı dillerin etkisi aşağıdaki dillerden hangisiyle başlamaz?


Çince

Sanskritçe

Japonca

Soğdca

Hintçe


Yanıt Açıklaması:

Orhon Yazıtları’nda Çince (totok ‘askerî vali’), Sanskritçe (çıntan ‘sandal ağacı’), Soğdca (ıgar ‘güçlü, kudretli’), Hintçe (makaraç ‘bir unvan veya kişi adı’), Tibetçe (bölün ‘yüksek görevli’) gibi birkaç dilden alınma çok az sayıdaki sözcükle (Tekin, 2010) başlayan etkileşim, daha sonraki dönemlerde çeşitli coğrafyalarda kullanılan Türk yazı dillerinde artmaya başlamıştır.

Yorumlar
  • 0 Yorum