Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1360535

  1. Köktürk
  2. İbrani
  3. Grek
  4. Soğut
  5. Brahmi

 Yukarıda verilen alfabelerden hangileri inanç sisteminin etkisiyle Türkler tarafından kullanılmış alfabelerden­dir?


I-II-III

I-II-IV

II-III-V

II-IV-V

III-IV-V


Yanıt Açıklaması:

Daha çok Budist Uygurlar tarafından kullanılan ve Budizm’le ilgili eserler yazılan Brahmi alfabesi Hindistan kökenli bir yazı sistemidir. Din dolayısıyla kullanılan alfabelerdendir. Anadolu, Suriye, Balkanlar ve Kırım’ın bazı bölgelerindeki Ortodoks Hristiyan Türkler tarafından kullanılmış olan Grek alfabesi de din dolayısıyla gelen alfabelerdendir. İbrani alfabesi ise, yine inanç sisteminin etkisiyle Türkler tarafından kullanılmış alfabelerdendir. Doğru cevap C seçeneğidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum