Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1360785

Yardıma gelecekleri beklerken yavaş hareket etmeyi öğütleyen atasözü ağağıdakilerden hangisidir?


“Endik üme evlikni ağırlar”

“Bir karga birle kış kelmes”

“kişi sözleşi yılkı yıdlaşu”

"tag tagka kavuşmas, kişi kişige kavuşur"

"kanıg kan birle yumas"


Yanıt Açıklaması:

“Bir karga birle kış kelmes” atasözü, yardıma gelecekleri beklemek için yavaş hareket etmeyi öğütlerken gü- nümüzde benzeri “bir çiçekle bahar gelmez” biçiminde kullanılmaktadır. Anlamı ise “umut verici küçük bir belirti ile doyurucu sonuca ulaşılmaz” biçimindedir. Doğru cevap B'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum