Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1365484

Türkçenin bilim dili olarak gelişmesi uğrunda önemli kararlar alınarak uygulama alanına sokulması hangi aşağıdakilerden hangisi ile gerçekleştirilmiştir?


1923 - Cumhuriyet'in İlanı

1908 - II. Meşrutiyet

1933 - Üniversite Reformu

1932 - Köy Enstitülerinin Kurulması

1945 - II. Dünya Savaşı'nın sona ermesi


Yanıt Açıklaması:

Cumhuriyet Dönemi’nde yapılan üniversite reformu (1933) ile Türkçenin bilim dili olarak gelişmesi uğrunda önemli kararlar uygulama alanına sokulmuştur. Bu nedenle doğru cevap C'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum