Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1147889

I. Köktürk dönemi

II. Uygur dönemi

III. Hun dönemi

Yukarıda verilenlerden hangisi/ hangileri Eski Türkçe dönemimin bölümlerindendir?


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I ve II

I, II ve III


Yanıt Açıklaması:

Türkçenin MS 5.-10. yüzyıllarını Eski Türkçe Dönemi olarak adlandırmak hemen her- kesçe kabul edilmektedir. Eski Türkçe Dönemi, kendi içinde Köktürk ve Uygur dönemleri olmak üzere ikiye ayrılır. Doğru cevap D'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum