Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1148009

Aşağıdakilerden hangisi argonun özelliklerindendir?

I. örtülü sözler kullanma

II. eski sözlerden yararlanma

III. hayvanları konuşturma


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

Yalnız I, III

I, II, III


Yanıt Açıklaması:

Argonun tercih ettiği dil yapısı son derece karmaşık olmakla birlikte birtakım genel ilkeler belirlenmiştir. Bunlardan bazılarını şöyle sıralamak mümkündür: Örtülü sözler kullanma, cins isimlerini daha çok sıfat olarak kullanılmaya uygun sözlerden seçme, eski sözlerden ve ağız unsurlarından yararlanma, genel dildeki sözcüklerin biçimini bozma, önüne ya da arkasına eklemeler yapma, iç düzenini değiştirme, birbirine karıştırma, kırp­ma, uzatma, hayvanları ve eşyaları konuşturma ve canlandırma, yabancı kökenli sözcük­ler kullanma ve yabancı ekleri yaşayan dildeki sözcüklere takıp farklı işlevler yükleme; “çalmak”, “ölmek”, “kaçmak”, “yalan söylemek” gibi sözcükler karşılık olmak üzere çok sa­yıda eş anlamlı sözcük kullanma; genel dildeki sözcüklerin anlamlarını kaydırma veya de­ğiştirme; ifadeye renk, abartı, mizah ve ince alay çeşnisini veren sözler oluşturma. Mesela tabut için “imamın kayığı” ya da “dört kollu” ifadelerinin kullanılması gibi. Yansımalardan ve çocuk diline ait sözcüklerden yeni türetmeler yapma; halk etimolojisi ve sözcük oyun­ları yapma; sözcüklerin söyleniş biçimlerini bayağılaştırma gibi birtakım şeyler sıralana­bilir. Doğru cevap E’ dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum