Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1362642

Aşağıdakilerden hangisi "öğretmendir" sözcüğündeki ek eylem kipini ifade etmektedir?


Görülen geçmiş zaman
Duyulan geçmiş zaman
Şart kipi
İstek kipi
Geniş/şimdiki zaman

Yanıt Açıklaması: Ek eylemler, ad soylu sözcüklerin yüklem olarak kullanılmasını, eylem cümlelerinde ise birleşik çekimler sağlayan eklerdir. Ad soylu sözcüklerin eylem olarak çekminide birinci ve ikinci kişilerde -, üçüncü kişinin çekminde ise -DIr bildirme eki kullanılır. Doğru cevap e şıkkıdır.
Yorumlar
  • 0 Yorum