Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1175685

Johanson ve Csató coğrafi, genetik ve tipolojik ölçütleri esas alarak yaptığı sınıfandırmada Türk dillerini altı gruba ayırır.

Bu sınıflandırmaya göre Türkiye Türkçesi aşağıdaki gruplardan hangisinin içinde yer alır? 


Kuzeybatı (KB), Kıpçak Türkçesi

Güneydoğu (GD), Uygur Türkçesi

Güneybatı (GB), Oğuz Türkçesi

Kuzeydoğu (KD), Sibirya Türkçesi

Halaçça, Argu Türkçesi


Yanıt Açıklaması:

Güneybatı (GB), Oğuz Türkçesi grubu kendi içinde batı (b) ve doğu (d) olmak üzere ikiye ayrılır. GBb grubunda Gagauzca, Türkiye Türkçesi ve Azerice; GBd grubunda ise Türkmence yer alır. Doğru yanıt C seçeneğidir. 

Yorumlar
  • 0 Yorum